online

LiveUitvaart.nl

Crematorium Duin- en Bollenstreek biedt via LiveUitvaart.nl nabestaanden die door omstandigheden niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij een uitvaartdienst, denk aan bedlegerige familieleden of vrienden in het buitenland, de mogelijkheid de uitvaart op de dag zelf online bij te wonen. De live-feed op de dag van de uitvaart is gratis nadat de familie dit van te voren rechtstreeks bij Liveuitvaart.nl heeft aangevraagd. U ontvangt dan een code die u aan de betreffende familieleden kunt doorgeven.

Daarnaast biedt LiveUitvaart.nl ook de mogelijkheid tot het downloaden van de uitvaartdienst (zelfs in HD kwaliteit). On demand (dus de periode erna) bedragen de eenmalige kosten €150,- voor een periode van 30 dagen zonder limiet aan het aantal downloads. Deze downloadmogelijkheid vervangt de DVD die vaak op andere locaties wordt aangeboden. Uw dienst blijft 30 dagen na het afscheid digitaal beschikbaar dus u kunt gedurende die periode alsnog besluiten tot gebruikmaking van deze service.

Indien u gebruik wilt maken van LiveUitvaart.nl, dient u dit aan onze medewerkers aan te geven zodat wij deze dienstverlening voor u kunnen afnemen. Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid ontvangt u dan een persoonlijke inlogcode waarover u vrijelijk kunt beschikken. Deze wordt alleen verstrekt aan de opdrachtgever van de uitvaartdienst per e-mail. Hiermee is de privacy gewaarborgd. Nadat u de inlogcode op de site van LiveUitvaart.nl heeft ingevoerd, wordt u automatisch doorgeleid naar de juiste live uitvaartdienst. U kunt als opdrachtgever zelf besluiten aan wie u de persoonlijke inlogcode verstrekt. Liveuitvaart.nl maakt uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever een registratie van de plechtigheid.