0252 251300 CONTACT

LiveUitvaart.nl

Het is mogelijk om via LiveUitvaart nabestaanden die niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij een uitvaartdienst, denk aan niet-mobiele familieleden of vrienden in het buitenland, de mogelijkheid te bieden de uitvaart online bij te wonen. De live-feed op de dag van de uitvaart kunt u via de uitvaartondernemer bij ons aanvragen. U ontvangt een unieke code en een rechtstreekse link naar de website om live mee te kunnen kijken. Deze wordt alleen verstrekt aan de opdrachtgever van de uitvaartdienst per e-mail. Hiermee is de privacy gewaarborgd. Nadat u de inlogcode op de site van LiveUitvaart.nl heeft ingevoerd, wordt u automatisch doorgeleid naar de juiste live uitvaartdienst. U kunt als opdrachtgever zelf besluiten aan wie u de persoonlijke inlogcode verstrekt. Uw privacy is gegarandeerd door de unieke code.

U ontvangt na de aanvraag een tweede mail met daarin de juiste link en code waarmee u na afloop van de dienst de uitvaartplechtigheid kunt downloaden op uw eigen computer zonder een limiet op het aantal downloads. Deze downloadmogelijkheid vervangt de DVD die vaak op andere locaties wordt aangeboden. Uw dienst blijft 30 dagen na het afscheid digitaal beschikbaar dus u kunt gedurende die periode alsnog besluiten tot gebruikmaking van deze service.

Beeldregistratie

Van iedere dienst in onze aula’s vindt om kwaliteitsdoeleinden een digitale beeldregistratie plaats tenzij vooraf specifiek is aangegeven dat de familie dit niet wil. Deze opname stellen wij alleen op verzoek van de opdrachtgever tegen betaling beschikbaar en bewaren wij in ons beveiligde dossier volgens de wettelijke termijn en is alleen toegankelijk voor onze bevoegde kantoormedewerkers.

Contact

Crematorium Duin- en Bollenstreek
Achterweg-Zuid 62, 2161 DZ Lisse
Postbus 33, 2160 AA Lisse
Email: info@cdblisse.nl
Telefoon: 0252 – 251 300

Contact

Openingstijden

Diensten en crematies zijn 7 dagen per week op ieder gewenst moment mogelijk.

Bezoektijden

Kantoortijden:
Maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17:00 uur.
Buiten kantoortijden:
Alleen voor uitvaartondernemers locatie reserveren 24/7.

Routebeschrijving

CDB Lisse is gelegen aan de Achterweg-Zuid in Lisse.
Er is volop (gratis) parkeergelegenheid